Over

HIER BESTA IK
Kunstenaars portretteren eenzaamheid

Hester van Hasselt, Domenique Himmelsbach De Vries, Pieter Kusters, Silvia Russel en Bianca Sistermans
presenteren het werk dat zij maakten in het kader van Aanpak Eenzaamheid van de stad Amsterdam. Dit deden zij in samenwerking met kunstintendant Tabo Goudswaard en buurtwerker Anne Jacobse. Het project draagt bij aan het doorbreken van het taboe op eenzaamheid.

De kunstenaars gingen elk gedurende drie maanden een verbinding aan met een eenzame Amsterdammer. Tijdens de samenwerkingsperiode bespraken zij wezenlijke kwesties als sterfelijkheid, het zoeken naar zingeving en naar verbinding. De kunstenaar zag hierbij diepste gevoelens, en functioneerde door zijn/haar aanwezigheid als een spiegel.

Op basis van deze ontmoeting maakten de kunstenaars een portret. Tekeningen, schilderijen, fotografie, een verhaal. De portretten hebben een blijvend karakter en functioneren als een bekrachtiging op existentieel niveau: Ik zie u echt, ik zie dat u bestaat, hier en nu.

Hier besta ik maakt op een intieme manier zichtbaar hoe eenzaamheid in ons midden leeft. Eenzaamheid blijkt niet alleen iets persoonsgebondens te zijn, maar ook iets te zeggen over onze hedendaagse maatschappij. Eenzaamheid is iets dat ons allemaal aangaat.

Hier besta ik | Kunstenaars portretteren eenzaamheid is een concept van Tabo Goudswaard, Hester van Hasselt en Bianca Sistermans. Als vervolg op het boek Hier besta ik | In eenzaamheid gestorven, door Hester van Hasselt en Bianca Sistermans, uitgegeven door Querido en de gelijknamige tentoonstelling in Museum Tot Zover.

Hier besta ik kwam tot stand i.s.m. de gemeente Amsterdam. De match vond plaats onder begeleiding van Anne Jacobse, buurtwerker Combiwel/De Pijp en kunstintendant Tabo Goudswaard.

Blog, hierop valt het proces van de kunstenaars te lezen:
https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/experimenten/63/

NB: Hier besta ik is onder andere geïnspireerd op De eenzame uitvaart, waarbij dichters met poëzie een eenzame stadsgenoot ten grave dragen. Hoe kan kunst tijdens het leven iemands bestaan bekrachtigen?
www.deeenzameuitvaart.nl